Door op 2 oktober 2010

Aanpassing verkeerssituatie Stationscentrum

Onlangs heeft het college het plan gelanceerd om de verkeerssituatie in het oostelijk gebied van het stationscentrum te wijzigen. Om voetgangers te beschermen tegen autoverkeer is gekozen voor een variant waarbij de huidige ingang bij “Zonneveld Optiek” aan de Heerenweg wordt afgesloten en waarbij de ingang wordt verplaatst naar de Stationsweg bij boekhandel “De Schrijverij”.

 

De Vomar zal nog steeds voor het autoverkeer bereikbaar blijven maar men dient wel rekening te houden met tegemoetkomend verkeer. Door het afsluiten van de huidige ingang wordt het gedeelte dat parallel aan de spoorbaan loopt namelijk tweerichtingsverkeer en wordt er als het aan de wethouder ligt een nieuwe uitgang aan de Zeeweg aangelegd. Zelfs de meest ervaren blikschade taxateur had dit in z’n stoutste dromen niet zo bont kunnen bedenken.

Als argument voor het voorgestelde plan heeft wethouder Opdam onlangs aangevoerd dat een volledige afsluiting zal leiden tot een verstoorde parkeerbalans. Wat hij hier nu precies mee bedoelt is mij persoonlijk een raadsel: Een volledige afsluiting gaat namelijk ten koste van hooguit een 20-tal parkeerplaatsen.   Voetgangers worden door een autovrij gebied echter wél gespaard. En dat is nu precies waar het mijn fractie om gaat. Daarnaast kan het wegvallen van de voorgenoemde 20 parkeerplaatsen eenvoudig door de parkeergarage worden opgevangen. Deze staat namelijk grotendeels leeg en biedt voldoende alternatieve parkeerruimte.

Mijn fractie is zich terdege bewust van de huidige onveilige verkeerssituatie. Het  beoogde alternatief van de wethouder verhoogt volgens ons echter de veiligheidsrisico’s alleen maar. De PvdA fractie pleit dan ook voor een algehele autovrije zone aan de oostelijke kant van het Stationsgebied. Naar mijn mening leent de beperkte oppervlakte aldaar  zich vanwege het aanwezige winkelend publiek in mindere mate voor gemotoriseerd verkeer. En dus in z’n geheel niet voor tweerichtings gemotoriseerd verkeer. Vanzelfsprekend zal er bij een volledige afsluiting wel een passende oplossing moeten worden gemaakt voor invaliden en zullen de winkels op vastgestelde tijden moeten kunnen worden bevoorraad.

De PvdA-fractie beschouwt het Stationscentrum als een gebied van grote waarde voor ons dorp dat door een aantal kleine aanpassingen kan worden getransformeerd in de gezellige, aantrekkelijke en representatieve omgeving waar het prettig vertoeven is en waar veilig kan worden gewinkeld, zoals het bij het aanvankelijke ontwerp ook bedoeld was. Wij zullen dan ook ons uiterste best doen om de beoogde plannen  tegen te houden en het voorgenoemde streefbeeld daadwerkelijk te realiseren.