Door Ko Hemminga op 19 september 2010

Aanpassing Horecabeleid & Evaluatie Baafje

Op de agenda de commissievergadering Bestuurlijke zaken van 14 september stond de aanpassing van het horecabeleid. De PvdA is er voorstander van om in het Stationscentrum vanaf 23.00 uur bij de café’s verplicht portiers in te zetten. Om de openingstijden gelijk te trekken met de omliggende gemeenten vinden wij eveneens prima.

Wanneer er sprake is van aanzienlijke overlast dan kiezen wij voor de inzet van cameratoezicht. Vorig jaar heeft de PvdA dit in de raad aan de orde gesteld. De burgemeester kan daardoor tegenwoordig met goedkeuring van de officier van Justitie hiertoe besluiten. Doel is dat uitgaan in Heiloo plezierig en veilig is.

Het zwemseizoen van Het Baafje is afgelopen en de balans kan worden opgemaakt. De PvdA heeft in de laatste vergadering voor het zomerreces nog een motie ingediend om hierover een extra commissie vergadering in juli te houden. Helaas vonden de andere partijen met uitzondering van de NCPN, dit niet nodig.

Feit is dat door de te lage watertemperatuur, het zwemseizoen met 5 weken is bekort. Helder is dat sinds er alleen door middel van zonnecollectoren wordt verwarmd, er veel gedoe is over de watertemperatuur en dat er tot nu toe geen adequate maatregelen zijn getroffen. In ieder geval zijn er flinke vraagtekens te zetten bij de aannames in het raadsvoorstel om alleen voor zonnecollectoren te kiezen. De evaluatie in de raad over de energiebesparende maatregelen in zwembad het Baafje kan dus wel nog eens een verhitte discussie worden.

Ko Hemminga.

Ko Hemminga

Ko Hemminga

Geboren in de Amsterdamse Jordaan en via Alkmaar, inmiddels al 33 jaar verknocht aan Heiloo. Getrouwd met Lily de Wit en 3 kinderen zien groeien en opbloeien in ons mooie dorp. Als oudste zoon van een rechercheur ‘Bureau Warmoesstraat’, liefdevol maar ook streng opgevoed met de kernwaarden: respectvol, rechtvaardigheid, eerlijk met elkaar omgaan en verbondenheid met

Meer over Ko Hemminga