Wie A heeft gezegd moet B(UCH) zeggen?

Door Peter Croux op 1 maart 2018

Drie weken voor de gemeenteraadsverkiezingen bericht het Noord Hollands Dagblad over de miljoenen tegenvallers door de gemeentelijke samenwerking van Bergen, Uitgeest en Castricum met Heiloo. BUCH dus. Zijn deze tegenvallers een verrassing? Helaas niet.

Al ruim een jaar komen overduidelijke signalen en rapportages uit de BUCH-organisatie dat er veel te agressief en te optimistisch is begroot, dat de dienstverlening onder druk staat en dat deze gemeentelijke reorganisatie veel meer tijd en geld gaat kosten. Daarom heeft de PvdA Heiloo aangedrongen op meer realiteitszin in de begroting 2018. In onze tegenbegroting voor 2018 hadden wij al gewaarschuwd voor de tegenvallers die op Heiloo afkomen.

Jammer genoeg heeft het college van VVD, CDA en Heiloo2000 alle waarschuwingen genegeerd. En is er nu dus (weer) een gat in de begroting geslagen voor de komende jaren. Wat nu? In ieder geval een eerlijk verhaal vertellen aan de inwoner. En op een fatsoenlijke en verantwoorde wijze deze tegenvallers oplossen. Zonder onze voorzieningen af te breken en de inwoners van Heiloo met hogere lasten op te zadelen.

Realiseer je wel: wie A heeft gezegd moet ook B(UCH) zeggen. De samenwerking met Bergen, Uitgeest en Castricum kan op termijn heel veel goeds opleveren, maar vraagt een forse investering in de eerste jaren. Dat moet je onder ogen zien en je moet je niet rijk rekenen, zoals dit college doet.

Geen goed bestuur dus. Dat kan Beter.

Peter Croux

Peter Croux

Ik ben 50 jaar, woon samen met Marina en onze twee dochters in Heiloo en ik ben van beroep accountant. In mijn vrije tijd lees ik graag, wandel ik regelmatig in de duinen en kun je me ieder weekend aantreffen op of naast een voetbalveld. Meestal bij HSV, waar ik ook vrijwilligerswerk doe. Waarom Partij

Meer over Peter Croux